Aniliininpunaisia neilikoita

Koulutus tarjoaa keinoja esiintymisjännityksen hallintaan

Moni haluaisi saada lisää varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin. Joskus kynnys lähteä kehittämään osaamistaan voi tuntua liian suurelta, jos henkilö kokee epävarmuutta omista esiintymistaidoistaan ja ajattelee, että muut eivät jännitä yhtä paljon. Ammattitaitoinen esiintymistaitojen koulutus tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen, uuden oppimiseen ja varmuuden lisäämiseen turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

Kukkivia kirsikkapuita sinistä taivasta vasten

Yhteisistä toimintatavoista sopiminen lisää työhyvinvointia

Yhteisistä toimintatavoista sopiminen tiimissä ja työyhteisössä luo selkeyttä ja lisää työhyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista ja tiimin ja organisaation menestystä. Yhteiset tavoitteet ja arvot vahvistavat merkityksellisyyden kokemusta omasta ja yhteisestä työstä, lisäävät yhteistyötä ja vähentävät siten yksittäisen henkilön kokemaa kuormitusta.

Aurinkoinen talvimaisema

Mitä sanoisit työkaverillesi viimeisenä työpäivänä?

Työelämän muutokset tai työpaikan vaihto pysäyttävät monesti pohtimaan itselle merkityksellisiä asioita. Samalla lähtöviestit ja läksiäiset herättävät miettimään, tuliko työkaveria kiitettyä riittävästi. Työelämä on usein hektisen tuntuista ja töitä tehdään intensiivisesti. Silti inhimillisyys, merkityksellisyys, kiittäminen ja toisen huomioiminen ovat tärkeitä asioita. Myönteinen palaute vahvistaa yhteyttä, auttaa oppimaan itsestä ja toisista lisää, antaa energiaa ja lisää hyvinvointia.

Aurinkoinen talvimaisema, jossa on penkki

Omien arvojen tunnistaminen auttaa muutoksen tekemisessä

Vuoden alku antaa hyvän mahdollisuuden tarkastella, mitä tältä vuodelta haluaa, kaipaa ja toivoo. Rehellinen itsensä kuunteleminen ja omien arvojen tunnistaminen lisäävät hyvinvointia, motivaatiota ja itsetuntemusta, jotka kaikki heijastuvat myös vuorovaikutussuhteisiimme ja siihen miten kohtaamme muita. Asioiden rajaaminen ja olennaiseen keskittyminen helpottuvat, kun itselle tärkeät asiat ja arvot ovat paremmin selvillä.

Talvinen metsämaisema, jossa aurinko paistaa

Miksi työntekijän kannattaa kehittää vuorovaikutusosaamistaan?

Työyhteisön vuorovaikutus ja kulttuuri eivät muodostu itsekseen, vaan niihin vaikuttavat jokainen organisaatiossa työskentelevä omalta osaltaan. Monesti yksittäisen työntekijän saattaa olla vaikea nähdä ja ymmärtää oman vuorovaikutuksen merkitys työyhteisöön ja kulttuuriin. Hyvinvoiva työyhteisö muodostuu hyvinvoivista työntekijöistä ja sujuvasta yhteistyöstä. Jokainen työntekijä voi kehittää vuorovaikutusosaamistaan.

Aurinkoinen talvimaisema

Miksi esihenkilön kannattaa kehittää vuorovaikutusosaamistaan?

Johtaminen on vuorovaikutusta ja vuorovaikutusosaamista. Jokainen kohtaaminen esihenkilönä on merkityksellinen ja kertoo meistä ihmisinä asioita ja arvoja enemmän kuin välttämättä tajuammekaan. Vuorovaikutusosaamista on mahdollista kehittää ja sitä kautta kehittyä myös esihenkilönä. Tästä syystä jokaisen esihenkilönä toimivan olisi tärkeää ymmärtää laajemmin vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitys omassa työssään ihmisten kanssa.

Rantamaisema, jossa on puu syksyn väreissä. Puun oksalla roikkuu pelastusrengas.

Esiintymisjännitykseen on mahdollista vaikuttaa

Erilaiset esiintymistilanteet saattavat kokeneessakin esiintyjässä herättää epämiellyttäväksi koettuja tuntemuksia kehossa ja epävarmuutta omasta osaamisesta. Koetun esiintymisjännityksen vuoksi voi paljon osaamista ja ideoita jäädä hyödyntämättä ja tärkeitä keskusteluja käymättä niin yksilön kuin työyhteisön näkökulmasta. Esiintymisjännityksen kokemukseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa.

Puita, joissa on syksyn väriloistoa

Mitä hyötyä on työelämän esiintymistaidoista?

Olet menossa asiakastapaamiseen, osallistumassa palaveriin tai yhteiseen keskusteluun, pitämässä alustuksen tai seminaariesitelmän, kertomassa toimintasuunnitelmasta ja tavoitteista tiimille tai työyhteisölle, työhaastattelussa tai edustamassa organisaatiotasi tilaisuudessa. Kaikissa näissä tilanteissa edellytetään erilaisia esiintymistaitoja ja vuorovaikutusosaamista, joita jokainen voi kehittää.

Scroll to Top