Maisemakuva pitkästä sillasta, jolla on ihmisiä

Palvelut

Monipuolisia, innostavia ja vankkaan teoria- ja tutkimustietoon nojaavia luentoja, koulutuksia ja valmennuksia vuorovaikutusosaamisesta.

Jokaisella on mahdollisuus vahvistaa työelämän esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja ja vaikuttaa tiimin tai työyhteisön vuorovaikutukseen. Jo pieni muutos ajattelussa ja käyttäytymisessä voi saada suuria muutoksia aikaan niin yksilön kuin työyhteisön tasolla.

Luento

Inspiroivia ja ajatuksia herättäviä luentoja vuorovaikutusosaamisesta. Luentojen avulla osallistujat voivat lisätä ymmärrystään vuorovaikutuksesta ja oivaltaa, miten parantaa sitä omassa työssään.

Koulutus

Monipuolisia, käytännönläheisiä ja innostavia koulutuksia vuorovaikutusosaamisesta. Koulutuksessa osallistujat voivat syventää vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää taitoja erilaisten harjoitusten avulla.

Valmennus

Ratkaisukeskeisiä ja osallistujien omiin oivalluksiin perustuvia valmennuksia vuorovaikutustaidoista. Valmennusten avulla voidaan syventyä vuorovaikutuksen nykytilanteeseen ja sen kehittämiseen.

Toiveiden mukainen luento, koulutus tai valmennus

Jos valmiista palveluista ei löytynyt sopivaa, ota yhteyttä ja tehdään yhdessä teille sopiva luento, koulutus tai valmennus.

Ota yhteyttä


Scroll to Top