Maisemakuva rannasta, jossa on kivikkoa ja purjeveneitä merellä

Aitous Oy syntyi, kun päätin toteuttaa ammatillisen unelmani ja perustaa yrityksen, joka tarjoaa työelämän esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen ja hyvinvoinnin koulutuksia ja valmennuksia yritysten henkilöstölle. Ihmisten tarve aitoihin kohtaamisiin, läsnäoloon, inhimilliseen ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen työyhteisöissä, työelämän esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja esiintymisjännityksen hallintaan nousi usein esiin työskennellessäni aikaisemmin vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen kouluttajana, luennoitsijana ja muissa työtehtävissä eri työyhteisöissä. Myös jaksamisen, työhyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemat olivat usein esillä ja linkittyivät vahvasti työelämän vuorovaikutuksen toimivuuteen. Ihmisten tarinat puhuttelivat ja saamani positiivinen palaute kouluttajana ja luennoitsijana vahvistivat ajatusta tarjota mahdollisuuksia tarkastella ja kehittää työelämän vuorovaikutusta eri näkökulmista.

Tavoitteena on, että jokainen voisi saada varmuutta olla oma itsensä erilaisissa työelämän esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa, löytää vahvuuksiaan, voimavaroja ja itselle merkityksellisiä asioita ja lisätä omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja inhimillistä vuorovaikutusta omassa elämässään. Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita voimme oppia ja kehittää. Meillä on mahdollisuus lisätä itsetuntemustamme ja itseluottamustamme, vahvistaa läsnäolon ja kuuntelemisen taitoja ja syventää ymmärrystämme vuorovaikutuksesta. Olemalla läsnä ja kuuntelemalla itseämme voimme uskaltaa lähteä muuttamaan asioita haluamaamme suuntaan ja toteuttamaan unelmiamme.

Kuuntelemalla muita voimme oppia ymmärtämään heitä paremmin, parantaa vuorovaikutussuhteitamme ja lisätä hyvinvointiamme. Työyhteisöissä voimme vahvistaa työhyvinvointia, merkityksellisyyttä ja yhteistyötä. Esiintymistilanteissa voimme tuoda itsellemme tärkeitä asioita ja omaa osaamistamme esiin, vaikuttaa, luoda yhteyden muihin ihmisiin ja synnyttää merkityksellisiä keskusteluja. Näiden asioiden avulla voimme luoda yhteenkuuluvuutta, rakentaa kulttuuria ja vahvistaa työhyvinvointia työyhteisössä. Lisäämällä tietoa ja ymmärrystä vuorovaikutuksen ominaispiirteistä ja kehittämällä vuorovaikutusosaamista jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vuorovaikutuksen toimivuuteen omalta osaltaan ja työyhteisöjen on mahdollista kehittää toimintaansa, jotta jokaisen olisi hyvä ja turvallinen olla osana työyhteisöä.

Aitous Oy perustuu nimensä mukaisesti ajatukselle aidoista kohtaamisista, inhimillisestä vuorovaikutuksesta ja yhdessä oppimisesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työelämässä. Yhteisten koulutusten, valmennusten ja luentojen kautta on mahdollista kehittää ammatillista osaamista, inspiroitua, oppia ja oivaltaa uutta niin toisista kuin itsestä. Tiedon lisääntyminen ja taitojen harjoitteleminen mahdollistavat entistä paremmat lähtökohdat vaikuttaa omaan työelämään ja vuorovaikutuksen onnistumiseen erilaisissa tilanteissa.

Aidot kohtaamiset jättävät jäljen ja antavat voimaa. Tule mukaan inspiroitumaan, oppimaan ja oivaltamaan uutta!

Sanna Kaksonen
Perustaja ja toimitusjohtaja, Aitous Oy

Kouluttaja, valmentaja ja luennoitsija
Sanna Kaksonen

  • Aitous Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja
  • Puheviestinnän ja koulutuksen ammattilainen, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja, aikuiskouluttaja ja luennoitsija (FM, KM)
  • 10 vuoden kokemus erilaisista koulutus-, opetus- ja luennointitehtävistä
  • Sanna on innostava, monipuolinen ja kannustava kouluttaja, valmentaja ja luennoitsija, joka lähestyy asioita käytännönläheisesti ja vankkaan tutkittuun tietoon nojaten. Sanna tarjoaa mahdollisuuden uuden oivaltamiseen ja yhteisiin keskusteluihin.
Aitous Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Sanna Kaksonen
Scroll to Top