Työhyvinvoinnin kuvake, jossa ihmisellä on sydän

Työhyvinvointi

Elämässämme tapahtuu paljon kaikenlaista ja tarve pysähtyä omien ajatusten, tuntemusten ja arvojen äärelle on keskeistä oman hyvinvointimme kannalta. Jotta voimme olla läsnä toisille, meidän täytyy olla läsnä itsellemme. Omien ajatusten, tunteiden ja arvojen äärelle pysähtyminen on tärkeää, jotta voimme tunnistaa, mitä tarvitsemme oman hyvinvointimme tukemiseksi ja miten voimme osaltamme vahvistaa hyvinvointiamme tukevia vuorovaikutussuhteita.

Keskeistä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta on omien arvojemme tunnistaminen, niiden mukaisesti työssä toimiminen ja omien vahvuuksiemme hyödyntäminen. Tunne hallinnasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa työhömme ja tapaamme tehdä työtä lisäävät itseluottamusta ja kyvykkyyden kokemuksia. Myös toimivat ja vahvistavat vuorovaikutussuhteet ja onnistunut vuorovaikutus arjessa lisäävät tutkitusti hyvinvointiamme, antavat energiaa ja auttavat meitä elämään omien arvojemme mukaisesti.

Kuuntelemisen taidot mahdollistavat omien ja toisten toiveiden ja tarpeiden äärelle pysähtymisen. Mahdollisuus unelmiin ja muutokseen on aina olemassa ja itseä kuuntelemalla voimme saada selville, mikä itsellemme on tärkeää ja merkityksellistä. Kuuntelemalla toisia voimme oppia ymmärtämään paremmin heitä ja vahvistamaan keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta. Yhteiset keskustelut voivat auttaa oivaltamaan uutta niin itsestä kuin toisista.

Avoimet koulutukset

Tällä hetkellä ei ole tulevia työhyvinvoinnin avoimia koulutuksia. Katso muut tulevat koulutukset tai ota yhteyttä, niin keskustellaan mahdollisuuksista.

Scroll to Top