Tiimitaitojen kuvake, jossa on kolme tiimin jäsentä

Tiimitaidot

Työelämässä edellytetään yhä monipuolisempia vuorovaikutustaitoja. Työyhteisössä ja tiimeissa vuorovaikutuksen onnistuminen on yksi merkittävimmistä työhyvinvointia ja työn sujuvuutta edistävä tekijä. Onnistunut vuorovaikutus työyhteisössä ja tiimeissä lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia, motivaatiota, yhteistyön tekemistä, tiimien tuloksellisuutta ja työntekijöiden halua sitoutua tiimiin, työyhteisöön ja yritykseen. Onnistunut vuorovaikutus ihmisten välillä mahdollistaa myös uusien ideoiden syntymisen ja jakamisen ja parantaa mahdollisuuksia onnistua työssä niin yksin kuin yhdessä, kun tavoitteet, toiveet ja toimintatavat ovat yhteiset ja selkeät.

Tiimitaidot ovat keskeinen osa ammattiosaamista ja yksi tulevaisuuden avaintaidoista, sillä myös jatkossa teemme työtä ihmisten kanssa erilaisissa tiimeissä. Yhteiset tavat toimia, keskinäinen luottamus, sitoutuminen ja tuloksellisuus rakentuvat vuorovaikutuksessa tiiminjäsenten kesken. Näihin jokaisella tiiminjäsenellä on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa. Työyhteisön ja tiimin jäsenten välinen vuorovaikutus heijastuu myös yrityksen ulkopuolelle aina asiakkaisiin asti. Vuorovaikutusosaamisen avulla voi kehittää tiimin toimintaa ja sisäistä kulttuuria entistä paremmaksi ja toimivammaksi, jotta jokainen haluaa ja uskaltaa tuoda omia ideoitaan ja ajatuksiaan yhteisiin keskusteluihin.

Jokaisella tiimin jäsenellä on omat vahvuutensa, ammattiosaamisensa, aikaisemmat kokemuksensa ja erilaiset tavat lähestyä asioita ja työskennellä. Keskeistä on löytää yhteiset hyvät käytänteet hyödyntää tiimin jäsenten vahvuuksia ja osaamista, vahvistaa kokemusta mahdollisuudesta itse vaikuttaa omaan työntekoon ja samalla luoda yhteenkuuluvuutta. Tiimin sisäiset arvot ja keskinäinen luottamus ohjaavat tiimin yhteistä toimintaa, jolloin yhdessä voi syntyä jotain suurempaa ja vaikuttavampaa kuin yksin. Hyvin toimiva tiimi ja hyvinvoivat tiiminjäsenet ovat myös yrityksen etu ja menestystekijä.

Avoimet koulutukset

Tällä hetkellä ei ole tulevia tiimitaitojen avoimia koulutuksia. Katso muut tulevat koulutukset tai ota yhteyttä, niin keskustellaan mahdollisuuksista.

Scroll to Top