Palautetaitojen kuvake, jossa kaksi ihmistä keskustelee keskenään

Palautetaidot

Yrityksessä ihmiset ja toimivat vuorovaikutussuhteet rakentavat pohjan kaikelle yhteiselle toiminnalle ja menestymiselle. Palautetaidot ovat keskeisessä osassa jokapäiväistä vuorovaikutusta ja työn tekemistä yhdessä. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot ovat osa ammattiosaamista alasta ja työtehtävästä riippumatta myös tulevaisuudessa ja niiden kehittäminen lisää itsetuntemustamme ja mahdollisuuksia vaikuttaa ympärillämme oleviin ihmisiin. Palautetaitoja kehittämällä voidaan parantaa niin yhteistyötä, työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia kuin tuloksellisuutta ja sitoutumista työyhteisössä ja tiimeissä.

Palautetaitojen avulla voidaan lisätä vuorovaikutussuhteiden toimivuutta ja vuorovaikutuksen onnistumista, mikä suoraan heijastuu työyhteisön jäsenten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vuorovaikutus on jatkuvaa palautetta ja sen avulla rakennamme keskinäistä luottamusta, yrityksen kulttuuria ja yhteisiä tapoja toimia työyhteisössä.

Palautetaidot mahdollistavat palautteen tarkastelun suhteessa itseen ja suhteessa muihin. Voimme lisätä itsetuntemustamme tarkastelemalla sitä, millaista palautetta annamme itsellemme, miten otamme muilta palautetta vastaan ja tulkitsemme sitä, millaista palautetta annamme muille ja millaiset eri asiat vaikuttavat palautteeseen. Useasti saatamme myös kokea, että kaipaisimme enemmän palautetta tai palaute on useimmiten kielteistä tiimissä tai työyhteisössä. Kyky tunnistaa palautetta ja mahdollisuudet muokata palautetkulttuuria ovat olennaisia palautetaitoja, joita jokainen voi halutessaan kehittää ja siten vaikuttaa vuorovaikutukseen.

Aito ja inhimillinen kohtaaminen vuorovaikutustilanteissa on palautetaitojen ytimessä. Panostus työntekijöiden hyvinvointiin ja palautetaitojen kehittämiseen on panostus yrityksen menestymiseen.

Avoimet koulutukset

Scroll to Top