Esiintymistaitojen kuvake, jossa ihminen pitää esitystä

Esiintymistaidot

Työelämän esiintymistaidot ovat osa työtämme ja ammattiosaamistamme riippumatta työtehtävistä ja alasta. Esiintymistaitoja ja esillä olemista edellytetään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka eivät välttämättä tunnu kaikille kovin luontaisilta ja saattavat kokeneissakin esiintyjissä herättää enemmän tai vähemmän jännitystä ja epävarmuutta. Esiintymisjännitys ja epävarmuus kuuluu luonnollisena osana ihmisyyteen ja se kertoo meille, että jonkin asia tai tilanne on meille merkityksellinen.

Esiintymistaitoja ja -varmuutta on mahdollista oppia ja kehittyä yhä paremmaksi esiintyjäksi. Jokaisen ei tarvitse olla mestariesiintyjä, vaan tärkeintä on löytää omat vahvuudet ja tavat tuoda osaamistaan ja asiantuntijuuttaan esiin. Lisääntynyt varmuus ja rohkeus osallistua yhteiseen keskusteluun, ilmaista itseään ja vaikuttaa asioihin lisää työhyvinvointia ja toimijuutta työyhteisössä. Esiintymistaitoja kehittämällä tarjoutuu uusia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja onnistumisen kokemuksia.

Myös kokeneet esiintyjät hyötyvät uudenlaisista näkökulmista esiintymiseen ja oman osaamisensa syventämisestä. Esiintymistaitojen avulla on mahdollista saada vahvistettua myyntiviestiä, vaikuttaa eettisesti, kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi tuotteista, palveluista tai toimintamalleista, innostaa tai saada ihmiset osallistumaan yhteiseen keskusteluun, jolloin loistoideat eivät jää vakan alle.

Selkeä ja aito esiintyminen palvelee kuuntelijoita ja saa ihmiset kiinnostumaan. Asiansa osaava ja omana itsenä esiintyvä työntekijä on myös brändivalttikortti yritykselle.

Tule mukaan vahvistamaan työelämän esiintymistaitojasi, löytämään keinoja esiintymisjännityksen hallintaan ja lisäämään esiintymisvarmuutta erilaisiin esiintymistilanteisiin omia vahvuuksiasi hyödyntäen. Osallistu joko eri yrityksistä tuleville henkilöille tarkoitettuun avoimeen koulutukseen tai tilaa oma koulutus, johon kokoatte oman ryhmän yrityksenne sisältä.

Avoimet koulutukset

Scroll to Top